TRIVSELREGLER

For english, press here.

Ordningsregler är avsedda att förenkla vår vardag och vår trivsel oss grannar emellan och förebygga eventuella konflikter. Vi listar de mest vanligt förekommande situationer som kan vara bra att ha gemensamma regler för.
Den som nyttjar en bostadsrätt är skyldig enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen att inte utsätta de som bor i sin omgivning för störningar eller annat som kan försämra deras bostadsmiljö. Trivselreglerna förtydligar på några punkter dessa skyldigheter. Trivselreglerna gäller för bostadsrättshavare och föreningens hyresgäster. Bostadsrättsinnehavaren ska också noggrant se till att reglerna följs av personer i hushållet samt gäster, så som inneboende eller andrahandshyresgäster då det alltid är bostadsrättsinnehavaren som bär ansvaret.

Du hittar en nedladdningsbar version av våra trivselregler under fliken “Dokument”.

1. Allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom.

2. Säkerhet
a) kontrollera att alla portar och trappdörrar går i lås.
b) släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen
c) var försiktig med eld. Se till att din lägenhet är försedd med fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.
d) om du är bortrest under en längre tid; meddela gärna grannarna eller styrelsen samt stäng av el och vatten.
e) det är ej tillåtet att förvara föremål i trappan såsom; barnvagnar, dörrmattor, cyklar etc. Trapphuset är en brandväg som måste hållas fri.

3. Förvaring utanför lägenheten
Privata tillhörigheter får endast förvaras i låst förrådsutrymme. Förvaring i allmänna utrymmen såsom trapphuset beivras. Cyklar får ställas i cykelställ på gården.

4. Avfallshantering
Soptunnorna på gården är endast till för hushållsavfall samt sortering av kartong, papper och färgat glas. Grovsopor och övrig sortering slängs på Ellstorps återvinningsstation. Farligt avfall (glödlampor, färgburkar, batterier etc) transporteras av lägenhetsinnehavaren till närmaste miljöstation. Har du mycket kartonger pga inflytt, vänligen använd en extern återvinningsstation. Under en övergångsperiod saknas sopkärl ibland i soprummet. Då kan de stå på Östervärnsgatan. Gå dit med soporna. Det är inte tillåtet att lämna sopor utanför soptunnorna!

5. Hänsyn mot grannar

Störande ljud (exempelvis högljudd musik, renoveringar etc) får ej förekomma i huset efter kl 22.00 måndag-torsdag till nästföljande morgon kl 8.00 och 24.00 fredag och lördagkväll till nästföljande morgon kl 10.00. Om du ska ha fest i lägenheten ska du i förväg meddela dina grannar och visa hänsyn.

6. Tvättstugor
Tvättstugorna får användas inom utsatta tider efter bokning på bokningslista. Endast nyckelkolvar med lägenhetsnummer får användas vid bokning. I övrigt gäller särskilda regler som är anslagna i tvättstugorna.

7. Garaget
14 stycken garageplatser att tillgå i föreningens garage. Kösystem som hanteras av styrelsen tillämpas. Andrahandsuthyrning/utlåning är ej tillåten utan skriftligt medgivande av styrelsen. Endast parkeringsplatsinnehavare har tillgång till garaget.

8. Innergården
Innergården är till för att nyttjas av föreningens medlemmar. Värna om de gemensamma utemöblerna och se till att de är hela och rena. Återställ de nyttjade ytorna efter användande. Visa hänsyn och respektera utsatta tider. Grillar får ej förvaras på innergårdens allmänna ytor.

9. Lägenhetsunderhåll m.m
Bostadsrättsinnehavare ansvarar på egen bekostnad att hålla bostadsrätten i gott skick. För de fall då lägenheten har en anslutande uteplats/balkong ska även denna underhållas. Uteplatser/balkonger av trä bör underhållas/behandlas årligen med standardolja utan pigment.
Vid arbeten i lägenheten ska lägenhetsinnehavaren särskilt beakta sina skyldigheter att inte störa sina grannar.

10. Rökning
Med hänsyn till dina grannar bör du vara restriktiv med rökning på föreningens mark (lägenheter, innergård och balkonger). Du ska se till att ingen störs av din rökdoft och fimpar. Absolut förbud mot rökning råder i källare med anslutande utrymmen samt i trapphusen.

11. Avlopp
Lägenhetsinnehavaren får ej hälla i starka avloppsrenare, olja och andra skadliga föremål som kan skada och täppa igen avloppsrören. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.

12. Ventilation
Ventiler till ventilationssystemet får ej övertäckas eller påverkas i någon form då ventilationen i fastigheten kan påverkas negativt. Vid installation av fläkt som påverkar husets ventilationssystem, kontakta styrelsen.

13. Om förändringar i lägenhet
Vid installation av exempelvis tvättmaskin skall detta göras fackmannamässigt. I övrigt gäller föreningens stadgar. Vid renoveringar som berör bärande väggar, ledningar (vatten/el) kontakta styrelsen för tillstånd.

Sidan uppdaterades: 2023-08-17