Vill du engagera dig i föreningen?

En bostadsrättsförening är ingenting som sköter sig själv. Vår förening, huset och alla faciliteter bygger på insatser från frivilliga medlemmar. Vill du också vara engagerad och påverka så att du och dina grannar har det bra? I dagsläget finns det två sätt. Valberedning och styrelsen:

 

Valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp vars mål är att förbereda val av funktionärer, till föreningens styrelse. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och jämföra deras kompetens och lämplighet att ingå i styrelsen.

Arbetsbelastning: Uppskattningsvis 2-4 tillfällen per år.

 

Styrelsens huvuduppgift är att förvalta och leda föreningens arbete. Det innebär allt ifrån ekonomi, fastighetsservice, juridik, medlemshantering etc.

Arbetsbelastning: Möte 1ggr/månad. Däremellan varierade löptimmar.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.

Att vara suppleant i styrelsen innebär att du är välkommen att delta i möten och styrelsens arbete men att du inte har rösträtt i beslutsfrågor.

 

Är du intresserad av att vara med i valberedningen eller styrelsen. Maila  information om dig  själv och vad du kan bistå med till:  val@brfvarnhem13.se