Nyhetsbrev 3e kvartalet

Följande nyhetsbrev kommer du också kunna hitta uppsatt i portarna under månadsskiftet mot december.

Styrelseförändringar

Vi har det senaste kvartalet avtackat Nancy Castro, Dennis Andersson och Lotta Svensson ur föreningsstyrelsen och vi tackar hjärtligt för deras insats.

Nya medlemmar som välkomnats till styrelsen är Emil Magnusson och Victor Dahl, samt Emma Steinholtz som suppleant.

Aktivitetsdag

Detta år kommer vi inte att arrangera någon aktivitetsdag, så nästa aktivitetsdag sker i vår. Vår entreprenad kommer göra en grundläggande städning…

Juridisk information

VINDEN – Frågan ligger just nu hos Miljö- & Mark överdomstolen, från vilka vi väntar svar inom kort. Vi har datum i tingsrätten den 27 november.

LOKALER – Vi har avslutat hyreskontraktet med tatueringsstudion och har fått en ny skönhetsbutik som hyresgäst i den stora lokalen, vi letar fortfarande efter en hyresgäst till den lilla lokalen. Känner du någon som kan vara intresserad? Be dem kontakta styrelsen på info@brfvarnhem13.se för en visning av lokalerna.

Bostadsrättsförsäkring

Vi har en gemensam bostadsrättsförsäkring som är förnyad även för det kommande året. Notera att denna INTE är ett alternativ till hemförsäkring utan ett komplement. Du måste alltså ha en egen hemförsäkring.

Föreningens hemsida

Föreningens hemsida är nu uppdaterad med ny information och kommer uppdateras löpande i fortsättningen.

Lokaler

Cykelparkering i garaget för 8 cyklar är påväg, vilket samtidigt öppnar yta för att få plats med barnvagnar!

Ställ inte saker i gemensamma utrymmen! Vi har nyligen rensat i källaren på grund av brandrisk och för att det inte var märkt med namn på sakerna. Det kostar pengar vi hade kunnat lägga på roligare saker.

Laminering av samtliga gemensamma balkongdörrar har beställts, för att minska olycksrisken.

17/9 var det översvämning i källaren igen, vilket betyder vi kommer planera en lösning/strategi för att hantera framtidens översvämningar i källaren.

Garaget: Vi har planerat in en utrymningsdörr, ökad cykel, barnvagns och MC-parkering. Brunnen utanför garaget kommer höjas till marknivå och låset ska fixas så det ser snyggare ut.

Sopsortering

Vi har förutom hushållssopor även kärl för insamling av tidningar, mindre kartonger och färgat glas. För allt annat går vi till Åsgårdsgatan vid rondellen i änden på Nobelvägen.

Det tar 3 minuter att gå till returstationen och sparar föreningen pengar i sophämtning. Där finns stora kärl för plast, större kartonger (till exempel inköp från IKEA), kläder, tidningar och glas.

Ställ ej saker utanför/runt kärlen! Detta fakturerar sophämtningsföretaget till föreningen, vilket är onödiga kostnader. Hushållssopor på marken drar också till sig råttor.

Dörrar

Vi måste hjälpas åt att stänga dörrar och portar till huset. Ibland kärvar ytterportarna. Ta de sekunderna det tar att stänga till dem ordentligt i så fall. Förutsatt att även ni vill undvika obehöriga i våra trapphus. Dörrarna ut till gården ska även de stängas. Inte bara för att hålla väder, vind och smuts ute, utan även värmen inne. Det sparar mycket pengar åt föreningen.