Uppdatering om vindstvisten

Vi kan nu meddela att tvistemålet om vinden som pågått mot fastighetens tidigare ägare Imperia Invest numera är löst genom förlikning vilket betyder att vi nu äger vinden till 100 %. Att vi nu äger vinden gjorde att vi kunde refinansiera föreningens lån med SBAB.

Tack vare den nya omförhandlade räntan på vårt lån hoppas vi på besparingar i räntekostnader på över 300 000 per år vilket var en viktig faktor i beslutet att förlika.

Vänliga hälsningar
Styrelsen