Årsredovisning 2021

Nu har årsredovisningen för 2021 laddats upp och finns tillgängligt under fliken dokument. Kallelsen till årsstämman har redan skickats ut. Se kallelsen för mer information.