Nyhetsbrev 3

Vårt nyhetsbrev har blivit försenat. Vi vill dock försäkra medlemmarna om att vi jobbar intensivt med flera olika projekt. För att informationen dock ska nå ut har styrelsen nu sammanställt en del viktiga punkter i ett nyhetsbrev som kommer delas ut i varje medlems postfack, ni hittar även en kopia här.

Vi vill särskilt passa på att nämna att den 25 oktober är det dags för extrastämma och aktivitetsdag! Kallelse och mer information hittar ni också i era postfack under veckan.