Säkerhetsåtgärd: laminering av glas

Nyligen installerat är säkerhetslaminering av fönster på samtliga balkongdörrar i trapphusen. Detta håller ihop glasskärvorna ifall fönstret skulle gå sönder, vilket drastiskt minskar risken för allvarliga skador. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda medlemmar och alla besökare i våra fastigheter ifall de skulle råka falla mot fönstret.

Har du en felanmälan, eller bara en idé på något du tycker behöver göras? Vi finns här för er! Skriv till oss på info@brfvarnhem13.se

Säkerhetsåtgärder du som medlem kan ha i åtanke:

  1. Lämna inte föremål i trapphusen, varken brandfarligt eller blockerande. Trapphusen är vår utrymningsväg vid eventuella faror
  2. Släpp inte in obehöriga i trapphusen, fråga vem de ska besöka
  3. Säg till om ni tappat bort blippar till porten så de kan avregistreras
  4. Se till att alla gemensamma dörrar går i lås (portar, källare och innergård)
  5. Felanmäl eventuella brister till styrelsen, så vi kan åtgärda det!
    Skicka din felanmälan till info@brfvarnhem13.se