Årsredovisning 2019

Nu har årsredovisningen för 2019 laddats upp och finns tillgängligt under fliken dokument. Kallelsen till årsstämman har redan skickats ut. Se kallelsen för mer information.