Andrahandsuthyrning – administrationsavgift

Vid styrelsebeslut den 29/9 2020 beslutade styrelsen att ta ut en administrativ avgift för att ställa om porttelefonen och sätta upp namnskyltar när en lägenhet hyrs ut i andrahand. Avgiften är 1000 kr.